6th Sept    1 John 1:1-4           Fellowship with Christ    Martyn Colley

20th Sept  1 John 1:5-2:2        Walking in the light         Martyn Colley

27th Sept  1 John 2:3-11         An old and new command      Jonathan Jankowski

4th Oct      1 John 2:12-29       Overcoming the Evil One         Fred Coote

18th Oct    1 John 3:1-24         Children of God and children of the Devil          Garry Shoebrook

25th Oct    1 John 4:1-6            Testing the spirits      Steve Edney

1st Nov      1 John 4:7-12          God’s Love..      Josh Hooker

15th Nov    1 John 4:13-21      … and ours!       Chris Knott

22nd Nov   1 John 5:1-12        Faith in the Son of God         Peter Hooker

29th Nov    1 John 5:13-21      Confidence in Christ       Jonathan Jankovski